Tym z Państwa, którzy nie mieli okazji zetknąć się z postacią gen. Bronisława Grąbczewskiego, a chwilowo nie mają czasu na lekturę książek, polecamy dwa artykuły dostępne w Internecie:

„Wielka Gra kapitana Grąbczewskiego na dachu świata”

„Polska buława nad Wołgą”

Zachęcamy do lektury! (ciąg dalszy nastąpi)